Zmena poplatkov v mestských jasliach!

Poplatky v našom zariadení sa zmenili od 1.1.2018 takto: 120,€ paušálny poplatok za mesiac sa zmenil na poplatok vo výške 120,€ a to znamená, že táto suma sa po novom rozrátava na dané dni tak ako suma 60,€ za ošetrovné a stravné. Celková suma poplatkov v našich jasliach je 180,€ mesačne, to znamená, že výška poplatkov sa alikvotne rozráta podľa  počtu strávených dní dieťaťa v zariadení.
Napríklad:

  • 1 deň – 9,€
  • 10 dní – 90,€
  • 20 dní – 180,€

Rozdiely na porovnanie,vysvetlenie pre rodičov

Rodič má na výber z 2 možností poberania príspevku z UPSVaR:

  1. rodičovský príspevok vo výške 214.70€
  2. príspevok na starostlivosť o dieťa  vo výške 280,€

Na porovnanie:

  • Mestské jasle –  poplatky 180,€ (rod.príspevok 214,70€, rodičovi zostane 34,€)
  • Súkromné zariadenie – poplatky 280€ – 306€ (príspevok na starostlivosť -280€, rodič musí doplatiť 6 € až 26 €)

Viac o ďalších veľkých zmenách v michalovských jasličkách sa dočítate v nasledujúcom dokumente: zmeny-v-jasliach-2018 [PDF]