Režim dňa

630– 800      Ranný filter- správanie dieťaťa počas noci a potrebné informácie od rodičov (Čo je to ranný filter?)

630– 800    Prijímanie detí do zariadenia, voľné hry detí

745 – 755     Rozcvička

755 – 800     Hygiena rúk, toaleta (podľa potreby)

800– 830       Raňajky

830 – 900     Toaleta

900– 920     Výchovné zamestnania (viac info)

920– 1100     Voľné hry detí, pobyt vonku

1100– 1120    Toaleta

1125– 1145     Obed (Každý jedálny lístok je schválený detskou pediatričkou – MUDr. Editou Matejovičovou)

1150 – 1200   Toaleta, ukladanie k spánku

1200– 1430    Spánok detí (administratíva sestier)

1435– 1500     Stolovanie – olovrant

1500– 1515     Toaleta

1515– 1630     Voľné hry detí, odovzdávanie detí rodičom