Ranný filter

Každé ráno rodičia zverujú svoje dieťa do starostlivosti detských sestier. Vzhľadom na to, že v detskom kolektíve sa rôzne detské choroby šíria veľmi rýchlo, je nevyhnutná spolupráca pri rannom filtri.

Aby sme bezpečne  rozpoznali, či je dieťa zdravé a môže ísť do detského kolektívu, vyžadujeme tieto informácie od rodičov :

  • ako dieťa spalo počas noci
  • či sa nesťažovalo na bolesti( hrdla, uška, zúbkov, bruška..)
  • prípadný výskyt teploty
  • akú malo dieťa stolicu večer/ ráno (normálnu, riedku, vodnatú)
  • výskyt vyrážok, opuch, poranenia, úrazy
  • možný výskyt zápalu očných spojiviek počas noci

 

Sestry vedú zošit ranného filtra, v ktorom podrobne popisujú všetky odchýlky od bežného správania a zdravotného stavu dieťaťa.

Zatajenie odchýliek od normálneho stavu dieťaťa môžu uškodiť nielen jeho zdraviu, ale môžu ohroziť aj zdravie ostatných detí. Našim spoločným cieľom je dosiahnuť, aby všetky detí v našom zariadení boli zdravé a správne sa vyvíjali. Dosiahneme to iba dobrou spoluprácou a vzájomným porozumením.