Nová webstránka

Detské jasličky v Michalovciach dostali 1.4.2016 novú webovú stránku. Na nej budeme zverejňovať aktuálne oznamy pre rodičov, novinky a rôzne akcie jasličiek.