O jasličkách

História Jaslí

30. júna 1964 vzniklo zariadenie pod názvom Jasle č.4. Jeho prvou vedúcou sestrou bola pani Marta Lešňáková.  Rok na to sa stali školiacim pracoviskom pod názvom Inštrukčné jasle. Zriaďovateľom bolo už v tomto období mesto Michalovce, personál bol zamestnancami Okresného ústavu národného zdravia Michalovce. Neskôr boli školiacim pracoviskom  pre sestry v okrese Michalovce. Konali sa tu okrasné a krajské semináre, realizovali sa týždenné pobyty deti v prírode. V prelomovom roku 1989 bola ambícia ich zrušiť a v priestoroch vytvoriť ambulancie pre lekárov. O to, že jasličky pokračovali vo svojej činnosti sa zaslúžil vtedajší riaditeľ OÚNZ  MUDr. Ferko. Týmto potvrdzovali svoju opodstatnenosť, pretože stav detí bol a je každý rok naplnený.

K práci v jasliach patril dohľad hygieničky, psychologičky, detskej lekárky, okresného psychiatra a detskej neurologičky. Pod inštrukčné jasle patril tiež Dojčenský ústav v Remetských  Hámroch. Pre Jasle bola typická aj intenzívna a dlhoročná spolupráca so SZŠ. Počas celého školského roka tu vykonávali študenti odbornú prax, absolvovali v jasliach povinné zápočty i praktické maturity.

V roku 1990 vystriedala na poste vedúcej sestry pani Martu Lešňákovú pani Oľga Jaworská, ktorá vo svojej funkcii zotrvala 20 rokov. V tomto období boli mestské jasličky pomenované názvom na Detské jasle a rehabilitačné zariadenie pri Mestskom úrade, ktoré poskytovalo starostlivosť aj postihnutým deťom. V roku 2007 získali jasle názov Kombinovaný detský stacionár pre deti – KDSD. Od 1.1.2018 sa naše jasličky premenovali na Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťata a jeho zriaďovateľom stále ostáva mesto Michalovce. ktorý  pretrváva dodnes a jeho zriaďovateľom zostáva stále mesto Michalovce. Za 54 rokov prešlo láskavými rukami detských sestier a celého personálu viac ako 2920 detí.  Jeho súčasnou vedúcou sestrou je pani Bc. Naďa Drotárová. Dúfam, že aj naďalej sa nám bude dariť naše jasličky udržiavať a starať sa o naše detičky s láskou. 

 

PERSONÁL ZARIADENIA

Vedúca sestra – Bc. Naďa Drotárová
Detské sestry (akú prácu vykonavajú detské sestry)
Rehabilitačný pracovník
Vedúca stravovne
Kuchárky
Upratovačka

Celkový počet zamestnancov: 16

Personál detských jaslí

PRACOVNÁ DOBA

V prípade záujmu zo strany rodičov, môžeme uvažovať o predĺžení pracovnej doby.

Pondelok:  630 – 1700
Utorok:      630 – 1700
Streda:       630 – 1700
Štvrtok:     ­630 – 1700
Piatok:       630 – 1700

Adresa:

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dietata
Alexandra Markuša 2
071 01 Michalovce